Ewidencja i archiwa

Zarządzenie Nr 1/2012 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Cieszanowie z dnia 02.01.2012 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt.